Warunki

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

To są ogólne warunki regulujące wykorzystanie witrynie internetowej pl.hospitalsworldguide.com do MINIWEBS S.L.U. (dalej MW) oferuje Użytkownika.

Korzystanie z tej witryny WWW oznacza pełną akceptację przez Użytkownika Ogólnych Warunków Korzystania obowiązującym w czasie, użytkownik uzyskuje dostęp do tego.

MW zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie niniejsze Warunki użytkowania i wszelkie inne warunki ogólne lub szczególne, przepisy, instrukcje lub ostrzeżenia, które mogą mieć zastosowanie. Zastrzega sobie również prawo do zawieszenia, wstrzymania lub zaprzestania obsługi strony internetowej w dowolnym momencie.

Dostęp, nawigacja i korzystanie ze strony internetowej pl.hospitalsworldguide.com jest obowiązkiem użytkownika, więc zapowiada się wykorzystać zawartość pilnie, prawidłowo i zgodnie z prawem zwolnienia MW, zatem wszelkie bezprawne wykorzystanie, które mogą wyprowadzić użytkownika o tej stronie.

2. Własność intelektualna

Wszelkie prawa własności intelektualnej w zawartości witryny internetowej pl.hospitalsworldguide.com (w tym bez ograniczeń, bazy danych, obrazy, rysunki, fotografie, grafiki, plików tekstowych, audio, wideo i oprogramowanie) są własnością MW lub uzyskał wymagane dopuszczenia do stosowania i umieszczenia na stronie internetowej.

MW upoważnia Użytkownicy strony internetowej, aby skorzystać, przeglądać, wydrukować lub pobrać zawartość strony internetowej tylko i wyłącznie do użytku prywatnego. W związku z tym, wszelkie komunikaty i / lub rozpowszechnianie takich treści do celów komercyjnych lub korzyści finansowych jest zabronione; i modyfikacje lub zmiany. Do użycia w innym niż wyraźnie dozwolone, należy uzyskać wyraźną zgodę omawianych praw, ale w każdym razie brak odpowiedzi można uznać domniemanej zezwolenia.

Surowo zabrania się usuwania lub manipulowania znamiona

3. Linki Reklama

W pl.hospitalsworldguide.com użytkownik znajdzie linki do innych stron internetowych za pomocą różnych przycisków, linki itp Te linki nie stanowią sugestii, zaproszenie lub rekomendacja do odwiedzenia tych miejsc i dlatego nie ponosi odpowiedzialności za wyniki uzyskane przez nich.

MW nie obejmuje strony internetowe, z którym jest on związany, i nie ponosi odpowiedzialności za informacje i świadczenia usług na rzecz połączonej sieci wierząc tej oferty treści i usług, które są zgodnie z prawem usługi.

MW nie reaguje ani nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek odpowiedzialności za szkody wynikające z działania, dostępności i ciągłości stron powiązanych i / lub za jakiekolwiek szkody spowodowane wizytą do nich.

MW znosi linki do stron internetowych, które nie są zgodne z obowiązującymi przepisami i / lub szkody innym, ani dlatego, że uzna to albo dlatego, że jest to wymagane przez sąd lub administracyjnego.

4. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

MW nie bierze odpowiedzialności związanej treści poprzez różne banery reklamowe i linki na tej stronie jest firma reklamowa wyłączną odpowiedzialność.

MW nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć z braku dostępności i / lub ciągłość tej strony internetowej i wszystkich usług jest reklamowane.

MW nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i usług, które mogą być świadczone w sieci przez inne osoby lub firmy. To również nie gwarantuje braku wirusów lub innych elementów w sieci, które mogą zmienić swój system komputerowy. MW nie ponosi żadnej umowy lub czynu niedozwolonego do użytku osoby lub firmy w podejmowaniu sieci i wszelkiego rodzaju szkody spowodowane przez wirusy komputerowe lub działań komputerowych wszelkiego rodzaju rodzaju.

MW nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą być spowodowane osobom trzecim przez nieautoryzowane poza kontrolą MW włamaniem.

MW zastrzega sobie prawo do wprowadzania, w dowolnym czasie i bez uprzedzenia, zmian i aktualizacji w informacji zawartej na stronie internetowej lub w ich konfiguracji i prezentacji, a czasowo zawiesić dostęp do niego.

Dostęp do tej strony i wykorzystania informacji zawartych w niniejszym dokumencie jest wyłączną odpowiedzialność użytkownika. MW nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki lub szkody, które mogą wyniknąć z takiego dostępu lub wykorzystania informacji.

Również nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy bezpieczeństwa, które mogą wystąpić lub za szkody wyrządzone Użytkownikowi

5. jurysdykcji i prawa właściwego.

Dotyczy treści strony MW ustawodawstwo będzie hiszpański i jurysdykcji, do którego właścicielem tej strony podlega rozstrzyganiu wszelkich sporów wynikających ze stosunków z użytkownikiem jest sądy i trybunały Walencji.

6. Automatyczne tłumaczenie.

Wiele treści pl.hospitalsworldguide.com są tłumaczone z "Google Translate", więc pl.hospitalsworldguide.com nie jest odpowiedzialny za dokładność treści. pl.hospitalsworldguide.com wykorzystuje metody tłumaczenia maszynowego, aby ułatwić witryny do tak wielu ludzi, jak to tylko możliwe. Wszystko pod warunkiem, dla przyjemności.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

MW szanuje prywatność użytkownika i ochrony danych osobowych. Dlatego, MINIWEBS S.L.U. przyjmuje środki wymagane przez ustawę 15/1999 z dnia 13 grudnia o ochronie danych osobowych, jak również środków bezpieczeństwa ustanowione na mocy dekretu królewskiego 1720/2007 z dnia 21 grudnia zmieniające rozporządzenie Organicznej Ustawa 15/1999 z dnia 13 grudnia o ochronie danych osobowych. Użytkownicy mają i mogą korzystać ze swoich praw dostępu, sprostowania, odwołania i sprzeciwu email [email protected]

pl.hospitalsworldguide.com 2022